D&F Barometer Veiligheidscultuur Webapplicatie

D&F is een ingenieursbureau dat organisaties helpt met het analyseren, reduceren en beheersen van veiligheidsrisico's.

D&F heeft op basis van veel uitgevoerde cultuuronderzoeken een methodiek ontwikkeld om inzicht te krijgen in de veiligheidscultuur van een bedrijf of organisatie. Met de Barometer Veiligheidsklimaat® is het mogelijk om in één dag (afhankelijk van de bedrijfsgrootte) de veiligheidscultuur te onderzoeken en op hoofdlijnen te meten.

De vraag

Een tool waarmee D&F de bestaande (papieren) Barometer Veiligheidsklimaat® online kan uitvoeren. Idealiter vindt vijwel het gehele traject, van voorbereiding tot en met het maken van rapportages, online plaats zodat er een enorme efficiencyslag gemaakt wordt.

De oplossing

Spellbound ontwikkelde een webbased tool die D&F in staat stelt geheel zelfstandig onderzoeken op te starten, respondenten per e-mail uit te nodigen, de voortgang te monitoren en statistische rapportages te genereren. De deelnemers aan de onderzoeken beantwoorden alle vragen uiteraard eveneens in een webbased (en per klant customizable) omgeving.

Bijzonderheden
  • Gehele onderzoektraject webbased
  • Sterk geoptimaliseerde performance waardoor meerdere onderzoeken met elk honderden deelnemers parallel uitgevoerd kunnen worden
  • Multilanguage onderzoeken mogelijk