Alle informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Spellbound Internet Solutions. Spellbound heeft veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud. Desondanks kan er informatie onvolledig of onjuist zijn. Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Als er sprake is van fouten of tekortkomingen in deze informatie, dan zullen wij ons best doen om dit met spoed te herstellen.

Spellbound kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het bezoeken van deze website of de hier aangeboden informatie.